Gardenflow
kreatywność, wiedza, profesjonalizm

Gardenflow · projektowanie ogrodów i zieleni miejskiej · inwentaryzacje drzew do wycinki

Projektujemy obiekty architektury krajobrazu: ogrody, podwórka, place zabaw, tereny zieleni miejskiej, osiedlowej, zieleńce, skwery, parki, obiekty sportu i rekreacji, zieleń przy obiektach użyteczności publicznej, zieleń towarzyszącą biurowcom, centrom handlowym, gastronomii - wykonujemy koncepcje, plany, dokumentacje techniczne, kosztorysy, wizualizacje, nadzór autorski nad budowami.

Świadczymy usługi dla biur projektowych, pracowni architektonicznych, deweloperów oraz instytucji publicznych: inwentaryzacje dendrologiczne terenów przeznaczonych pod inwestycje, wnioski o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących do dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową, propozycje nasadzeń kompensacyjnych.

Obszar działalności: Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, Pomorze Zachodnie.