Zieleń Miejska

Zieleń publiczna, zieleń miejska, zieleń towarzysząca komunikacji, drogom, budynkom użyteczności publicznej, obiektom szpitalnym, parki, skwery, zieleńce i inne tereny zieleni. Wszystkie muszą spełniać odpowiednie funkcje i wymogi, być estetyczne, wpasowane w charakter otoczenia i zachęcać do prawidłowego użytkowania.

Projekt zieleńca reprezentacyjnego na froncie Akademii Morskiej w Szczecinie

Zaprojektowany w klasycznym stylu zabytkowej okolicy. Doskonały przykład doboru roślin wieloletnich w sposób zapewniający atrakcyjny wygląd o każdej porze roku.

Lokalizacja: Wały Chrobrego, Szczecin, Polska

Projektowanie zieleni miejskiej Szczecin
Projektowanie zieleni miejskiej Szczecin
Projektowanie zieleni miejskiej Szczecin
Projektowanie zieleni miejskiej Szczecin
Projektowanie zieleni miejskiej Szczecin

Projekt nadmorskiego parku rekreacyjnego

Lokalizacja: Pobierowo, Polska

Projektowanie zieleni miejskiej Szczecin

Projekt oznakowania i małej architektury obiektu sportowego Prak Enfield

Lokalizacja: Plano, Texas, USA

We współpracy z la Terra Studio z siedzibą w Dallas, Texas USA

Koncepcja zagospodarowania skweru miejskiego

Lokalizacja: Hudson Oaks, Teksas USA

We współpracy z la Terra Studio z siedzibą w Dallas, Texas USA

Projektowanie zieleni miejskiej Szczecin

Koncepcja zagospodarowania parku Dąbie

Lokalizacja: Szczecin, Polska

Projektowanie zieleni miejskiej Szczecin

Koncepcja muru w parku Waco Cameron Park

Lokalizacja: Waco Texas, USA

We współpracy z la Terra Studio z siedzibą w Dallas, Texas USA