Gardenflow

architekt krajobrazu Anita Białczak


· projektowanie i zakładanie ogrodów

· projektowanie terenów zieleni i rekreacji

· inwentaryzacje zieleni


Projektujemy ogrody, podwórka, place zabaw, tereny zieleni miejskiej, osiedlowej, zieleńce, skwery, parki, obiekty sportu i rekreacji, zieleń przy obiektach użyteczności publicznej, zieleń towarzyszącą biurowcom, centrom handlowym, gastronomii - wykonujemy koncepcje, plany, dokumentacje techniczne, kosztorysy, wizualizacje, prowadzimy nadzór autorski nad budowami. Współpracujemy z doświadczonymi firmami ogrodniczymi, wspólnie zakładamy ogrody dopracowane w najdrobniejszych szczegółach.

Dla biur projektowych, pracowni architektonicznych, deweloperów oraz instytucji publicznych wykonujemy inwentaryzacje zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne terenów przeznaczonych pod inwestycje, wnioski o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących do dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową, propozycje nasadzeń kompensacyjnych.

architekt krajobrazu Anita Białczak

Zapraszam!

architekt krajobrazu mgr inż. Anita Białczak

Kilkanaście lat doświadczenia w projektowaniu ogrodów i szerokiego spektrum obiektów architektury krajobrazu, w tym niemal dwuletni staż pracy w studio projektowym w Dallas USA na stanowisku planner/designer. Projekty zrealizowane na terenie Polski, Stanów Zjednoczonych oraz Chin.