Zabezpieczenia chodników i budynków przed korzeniami drzew

Współpraca architektów z "ludźmi od zieleni" jest tak nieunikniona jak konieczność współistnienia zieleni z infrastrukturą budowlaną. I choć w Polsce świadomość tego nadal nie jest powszechna, a istniejące drzewa często traktowane są jak przeszkody w realizacji wizji architektów, to na tzw. Zachodzie, gdzie niejednokrotnie zachwyca nas skrupulatnie zaprojektowana zieleń towarzysząca ulicom i chodnikom, od dawna stanowi się prawodawstwo wymuszające na architektach współpracę z architektami krajobrazu. Mimo tego, że przekonałam się o tym ponad 15 lat temu w USA, a dziś nadal nie słychać o takich planach w Polsce, to problemy z klimatem, ochroną środowiska i rosnąca świadomość życiodajnej roli drzew, zaczyna zmieniać oczekiwania społeczne wobec architektów. Tymczasem "ludzie od zieleni" spieszą z praktycznymi rozwiązaniami projektowymi, godzącymi betonowy świat ze światem roślin. Celem jest stosowanie takich rozwiązań, które pozwolą drzewom na optymalny, zdrowy i stabilizujący rozwój systemu korzeniowego przy zminimalizowaniu uszkodzeń infrastruktury drogowej przez tenże system korzeniowy.

BARIERY KORZENIOWE

Stosuje się w pobliżu nawierzchni, żeby zablokować rozrost korzeni tuż pod jej powierzchnią - bo grozi to jej "wybrzuszaniem".

Rys. Dr. Edward F. Gilman, professor Department of Environmental Horticulture University of Florida, Gainesville

Bariery korzeniowe będą nieskutecznie w przypadku słabo przepuszczalnego gruntu - wówczas roślina będzie dążyła do "ominięcia" bariery i rozrostu korzeni tuż pod powierzchnią gruntu.

Rys. Dr. Edward F. Gilman, professor Department of Environmental Horticulture University of Florida, Gainesville

PODBUDOWA CHODNIKA ODSUWAJĄCA SYSTEM KORZENIOWY

Zastosowanie alternatywnego dla piaskowej podbudowy materiału ze żwiru płukanego pomaga utrzymać korzenie poniżej płyty chodnika, ponieważ badania wykazały, że system korzeniowy drzew nie unika przerastania przez żwir, trzymając się gruntu poniżej. Dzięki temu chodnik nie zostanie zdeformowany przez korzenie drzew. Stanie się tak jednak w przypadku piaskowej podbudowy.

Rys. Dr. Edward F. Gilman, professor Department of Environmental Horticulture University of Florida, Gainesville

KANALIZOWANIE ŚCIEŻEK KORZENI

Rozrost korzeni może być zaprojektowany! W celu zwiększenia rozrostu efektywnego systemu korzeniowego drzewa pod chodnikiem, poza niewielką powierzchnią sadzenia, instaluje się maty drenażowe grubości około 2,5 cm, wkopane pionowo pod powierzchnią chodników lub wypełnione czarnoziemem z nawozem rury średnicy około pół metra. Takie "kanały" ułatwiąjce korzeniom rozrost w określonych kierunkach, pozwolom drzewu na stabilny wzrost.

Rys. Dr. Edward F. Gilman, professor Department of Environmental Horticulture University of Florida, Gainesville
Fot. Dr. Edward F. Gilman, professor Department of Environmental Horticulture University of Florida, Gainesville
Fot. Dr. Edward F. Gilman, professor Department of Environmental Horticulture University of Florida, Gainesville
Fot. Dr. Edward F. Gilman, professor Department of Environmental Horticulture University of Florida, Gainesville
Fot. Dr. Edward F. Gilman, professor Department of Environmental Horticulture University of Florida, Gainesville

Zapraszam do współpracy architektów stawiających na jakość zarówno zielonych przestrzeni publicznych, jak i komercyjnych projektów zieleni w naszych miastach, budowanych na dziesiątki lat.

autor:mgr inż. Anita Białczakarchitekt krajobrazuGardenflow.pl
architekt krajobrazu Anita Białczak